O Fundacji i Szpitalu

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie od 1965 r. ratuje zdrowie i życie najciężej chorych dzieci z terenu całego kraju. Szpital dysponuje blisko 500 łóżkami. Funkcjonują w nim 22 oddziały reprezentujące wszystkie specjalności pediatryczne oraz chirurgiczne z wyjątkiem chorób zakaźnych i stacjonarnej psychiatrii. Rocznie lekarze udzielają ok. 200 tys. porad specjalistycznych (w tym ok. 33 tys. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym), a w oddziałach realizowanych jest ok 32 tys. hospitalizacji. Zespoły chirurgów dziecięcych, chirurgów rekonstrukcyjnych, ortopedów, urologów i kardiochirurgów – wykonują rocznie ponad 7 tys. zabiegów operacyjnych (w tym ok. 500 operacji kardiochirurgicznych).

Placówka specjalizuje się w leczeniu pacjentów z najcięższymi postaciami różnych schorzeń, wrodzonymi wadami (szczególnie wadami serca), ekstremalnie niską masą urodzeniową oraz nowotworami wieku dziecięcego. Zakres realizowanych przez Szpital usług zdrowotnych, ich kompleksowość oraz ciągły postęp technologii medycznych wymaga nieustannych nakładów finansowych, pozwalających w szczególności na bieżące zakupy najnowszych urządzeń medycznych i wymianę zużytej, czy przestarzałej aparatury. Nowoczesne wyposażenie i aparatura pomagają personelowi Szpitala w codziennej opiece nad pacjentem, jego diagnostyce, leczeniu, a jeśli trzeba – w dalszej rehabilitacji i powrocie do zdrowia.

Chcąc uratować małych pacjentów personel często wykracza poza rutynowe działania lecznicze, a co za tym idzie – poza granice refundowanych kosztów. Tak właśnie postępują wysokospecjalistyczne szpitale pediatryczne będące często jedyną szansą najciężej chorych dzieci i ich rodzin, stąd tak bardzo ważna jest pomoc i wsparcie prywatnych osób, sponsorów i firm, dzięki którym przekraczanie tych granic staje się możliwe.

Fundacja „O ZDROWIE DZIECKA” powstała w 1992 roku w celu wspierania działalności leczniczej, diagnostycznej oraz naukowo-badawczej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. To wsparcie realizowane jest poprzez finansowanie zakupów różnego wyposażenia, aparatury medycznej, czy materiałów diagnostycznych dla poszczególnych oddziałów, poradni specjalistycznych i laboratoriów. Taka pomoc jest długotrwała i sprawia, że zakupione wyposażenie służy wszystkim pacjentom. Od 2003 r. nasza Fundacja aktywnie uczestniczy w projekcie kompleksowej przebudowy i modernizacji Szpitala. Organizujemy także różne wydarzenia, którymi chcemy uprzyjemnić pacjentom i ich rodzicom trudne chwile pobytu w Szpitalu (Mikołajki, Dzień Dziecka, „szpitalne kino", spotkania z artystami i sportowcami).

Z uwagi na szereg potrzeb Szpitala zachęcamy Państwa do zamieszczania ogłoszeń w naszym serwisie CharytatywnaGiełda.pl, przekazywania darowizn finansowych oraz 1% podatku dla naszej Fundacji (KRS 0000 123 750). Serdecznie zapraszamy też do udziału w naszych akcjach charytatywnych. Tylko dzięki Państwa wsparciu możemy dalej pomagać i wspierać działalność leczniczą, diagnostyczną, profilaktyczną i naukowo-badawczą Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Czym jest CharytatywnaGiełda.pl ?

OGŁASZASZ = POMAGASZ

CharytatywnaGiełda.pl to kolejny autorski projekt charytatywny Fundacji „O ZDROWIE DZIECKA" mający na na celu pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych dla wspierania codziennej działalności Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

CharytatywnaGiełda.pl to wyjątkowa internetowa platforma ogłoszeniowa, na której osoby prywatne mogą zamieszczać ogłoszenia związane np. z ofertą sprzedaży konkretnego przedmiotu, czy wynajmu lokalu, natomiast firmy mogą ogłaszać się (reklamować) w związku z prowadzeniem określonej i ogólnodostępnej działalności usługowej np. restauracyjnej, remontowej, czy naprawy pojazdów.

Wyjątkowy charakter serwisu polega na tym, że cały zysk pochodzący z zamieszczanych przez Państwa ogłoszeń – Fundacja „O ZDROWIE DZIECKA" przeznacza na realizację głównego celu statutowego, jakim jest wspieranie działalności leczniczej, diagnostycznej i naukowo-badawczej Szpitala. Realizowane jest to m.in. poprzez finansowanie zakupów lub naprawy aparatury medycznej, czy modernizacji i remontów szpitalnych pomieszczeń.

W ten sposób, razem z Państwem pomagamy ratować życie i zdrowie chorych dzieci leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Rodzaje ogłoszeń

Nasz serwis umożliwia zamieszczenie dwóch typów ogłoszeń:

  • Ogłoszenia (przewidziane dla osób prywatnych) i muszą one dotyczyć wyłącznie jednego konkretnego PRZEDMIOTU. Ogłoszenia te można zamieścić w konkretnej Kategorii oraz w opcji: sprzedam, wynajmę, lub oddam za darmo.
  • Ogłoszenia promocyjne (przewidziane wyłącznie dla firm). Celem tych ogłoszeń jest informowanie potencjalnych klientów o oferowaniu przez daną firmę USŁUG z określonej branży np. fryzjerskiej (ogłoszenia salonów fryzjerskich), naprawy pojazdów (ogłoszenia warsztatów samochodowych), cateringu (ogłoszenia restauracji) itd. itp.

Aktualny cennik naszego serwisu znajdziesz TU

Chcę zamieścić Ogłoszenie, ale nie ma odpowiedniej kategorii dla mojego przedmiotu/usługi

W naszym serwisie zamieściliśmy wiele różnych kategorii przedmiotów i usług. Może się jednak zdarzyć, że akurat nie ma kategorii odpowiadającej przedmiotowi, który chcesz sprzedać lub usłudze którą chcesz zaoferować innym. Jeśli wystąpi taka sytuacja napisz do nas maila na adres: kontakt@charytatywnagielda.pl. Sprawdzimy, czy kategoria którą nam zgłaszasz odpowiada charakterowi naszego serwisu i jeśli wszystko będzie OK to dodamy ją do serwisu i Cię o tym poinformujemy. Jeśli dodanie zgłoszonej przez Ciebie kategorii będzie niemożliwe też damy Ci znać.

Jak mogę skontaktować się ze Sprzedającym (zamieszczającym Ogłoszenie, Ogłoszenie promocyjne) ?

Kontakt ze Sprzedającym (osobą zamieszczającą Ogłoszenie lub Ogłoszenie promocyjne) jest możliwy poprzez:

  • wewnętrzny system wiadomości (czat),
  • tradycyjną pocztę e-mail,
  • lub telefonicznie.

Wewnętrzny system wiadomości (czat) oraz dane kontaktowe Sprzedającego (e-mail i numer telefonu) są dostępne wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych i dopiero po zalogowaniu się do serwisu CharytatywnaGielda.pl w ramach posiadanego Konta.

Jak odebrać zakupiony przedmiot ? Jak przekazać sprzedany przedmiot ?

Ogłoszenia zamieszczane w serwisie CharytatywnaGielda.pl można porównać do ogłoszeń zamieszczanych np. w prasie. Redakcja, w której wydawnictwie zostało zamieszczone takie ogłoszenie w żaden sposób nie uczestniczy w relacji i kontakcie pomiędzy osobą zamieszczającą takie ogłoszenie np. jako sprzedawcą, a osobami które są nimi zainteresowane np. jako kupującymi. Tak samo jest w przypadku naszego serwisu. Nasza Fundacja jako Administrator i właściciel serwisu CharytatywnaGielda.pl nie jest w żaden sposób stroną zawieranej Umowy pomiędzy Sprzedającym i Kupującym oraz nie uczestniczy w ustaleniach dotyczących finalizacji Transakcji, jak również nie ponosi w zakresie ustaleń i zawarcia Transakcji jakiejkolwiek odpowiedzialności. Poprzez możliwość zamieszczania w naszym serwisie Ogłoszeń lub Ogłoszeń Promocyjnych, naszą rolą jest jedynie umożliwienie Użytkownikowi Zarejestrowanemu (Sprzedającemu) dotarcia z informacją o oferowanej usłudze lub przedmiocie do potencjalnego nabywcy (Kupującego).

Ustalenie tego w jaki sposób, kiedy i gdzie Sprzedający i Kupujący umówią się na zapłatę i dostawę/odbiór „sprzedanego"/"kupionego" przedmiotu, czy realizację usługi o której mowa w treści zamieszczonego Ogłoszenia należy wyłącznie do stron Transakcji, czyli Sprzedającego i Kupującego.

Z uwagi na brak możliwości weryfikacji przez naszą Fundację Uczestnika Zarejestrowanego, w tym jego: tożsamości, uczciwości, rzetelności, odpowiedzialności cywilnej, kultury osobistej, niekaralności itp. sugerujemy, aby na miejsce finalizacji Transakcji – Sprzedający i Kupujący wybierali ogólnodostępne miejsce publiczne, a sprzedaż (towaru/usługi) o znacznej wartości poprzedzona była zawarciem (najlepiej w formie pisemnej) odpowiedniej umowy kupna-sprzedaży, umowy notarialnej itp.

Podczas finalizacji Transakcji należy także pamiętać o przekazaniu/odbiorze dokumentów dotyczących przedmiotu, czy usługi (gwarancji, instrukcji użytkownika, faktury/paragonu itp. (jeśli są).

Aukcje

Aukcje to specjalne ogłoszenia, które zamieszczane są wyłącznie przez Administratora serwisu, czyli Fundację Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie „O ZDROWIE DZIECKA". W ramach Aukcji będą licytowane różne przedmioty najczęściej z pamiątkową dedykacją i autografem od znanej osoby lub vouchery/usługi, które Fundacja otrzymuje w czasie wizyt w Szpitalu m.in. od przedstawicieli świata sportu, muzyki czy filmu.

Zwycięzca licytacji prowadzonej w ramach Aukcji opłaca kwotę za wylicytowany przedmiot oraz opłatę za dostarczenie/wysyłkę przedmiotu.

Koszt wysyłki będzie zawsze podawany w treści Aukcji. W zależności od rodzaju i wielkości przedmiotów oferowanych w naszych Aukcjach, będzie je można odbierać osobiście (bezpłatnie) w siedzibie Fundacji w robocze dni tygodnia w godzinach pracy Biura Fundacji. Taka informacja też będzie zawsze podawana w treści Aukcji w części „Wysyłka przedmiotu".

Jak jeszcze mogę pomóc Szpitalowi poprzez Fundację O Zdrowie Dziecka ?

Wszystkie możliwe formy pomocy, nasze bieżące potrzeby, numer konta bankowego na darowizny oraz aktualne wydarzenia charytatywne dla naszej Fundacji i Szpitala znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji pod adresem: www.ozdrowiedziecka.org w zakładce „Pomóż nam pomagać".

Serdecznie dziękujemy Państwu za udzielone wsparcie i przekazaną pomoc – Zarząd Fundacji „O ZDROWIE DZIECKA".