Fundacja „O ZDROWIE DZIECKA” powstała w 1992 roku w celu wspierania działalności leczniczej, diagnostycznej oraz naukowo-badawczej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Nasza pomoc skupia się na wspieraniu działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala: oddziałów, poradni specjalistycznych, pracowni i zakładów diagnostycznych. Finansując wyposażenie, sprzęt medyczny, leki, materiały diagnostyczne i medyczne dla tych jednostek, pomagamy w ten sposób wszystkim pacjentom leczonym w naszym szpitalu. Taka pomoc jest długotrwała i sprawia, że zakupione wyposażenie służy wszystkim dzieciom hospitalizowanym w danym oddziale czy konsultowanym w poradni specjalistycznej.

Od 2003 r. nasza Fundacja włączyła się w Akcję Odnowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, w ramach której pozyskiwane są środki finansowe potrzebne na przeprowadzenie niezbędnych modernizacji i remontów szpitalnych pomieszczeń oraz zakupów specjalistycznego sprzętu medycznego.

Poza pozyskiwaniem środków oraz wspieraniem szpitala w zakresie sprzętu medycznego czy remontów pomieszczeń, organizujemy także różne wydarzenia, którymi chcemy uprzyjemnić trudne chwile pobytu w szpitalu. Organizowane przez nas akcje, takie jak Dzień Św. Mikołaja czy Dzień Dziecka są adresowane do pacjentów ze wszystkich szpitalnych oddziałów.

Obecnie nasza Fundacja aktywnie kontynuuje realizację swoich zadań statutowych głównie poprzez:

  • Finansowanie dla Szpitala wydatków związanych z zakupem i modernizacją sprzętu medycznego i innego wyposażenia potrzebnego w bieżącej działalności Szpitala,
  • Finansowanie wydatków związanych z modernizacją i remontami pomieszczeń Szpitala,
  • Organizowanie i finansowanie imprez okolicznościowych dla dzieci leczonych w Szpitalu,
  • Organizowanie zbiórek publicznych, pozyskiwanie sponsorów i darczyńców, organizowanie imprez charytatywnych.

Nasza Fundacja jest organizacją uprawnioną do otrzymywania darowizn i grantów z CAF America.